U utorak, 26. studenoga 2019. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Obraćenje Edith Stein – hod prema istinskom bitku osobe u svjetlu Znanosti križa mr. sc. Marine Fischer pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić, mentor-vanjski član, doc. dr. sc. Mirjana Pinezić, mentorica članica, doc. dr. sc. Mislav Kutleša, član i doc. dr. sc. Antun Volenik, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 25. listopada 2019. godine. 

PLAKAT – obavijest o obrani doktorata – Fischer Marina