U ponedjeljak, 25. studenoga 2019. godine, s početkom u 12.00 sati u seminaru I (soba 206) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Hrvatska zajednica bračnih susreta u svjetlu postkoncilske teologije o braku i obitelji lic. theol. Slađane Ivančić pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, predloženi mentor-član i doc. dr. sc. Stanislav Šota, vanjski član.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na IX. redovitoj sjednici, održanoj dana 28. lipnja 2019. godine, pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani