U ponedjeljak, 18. veljače 2019. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I (soba 104) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Religiozno-društveno poslanje Crkve u kulturno-povijesnom kontekstu Antiohije prema homilijama O statuama Ivana Zlatoustog lic. theol. Ivana Petrovića, pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, predsjednik; prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, mentor-član; doc. dr. sc. Drago Tukara, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na VI. redovitoj sjednici, održanoj dana 25. siječnja 2019. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT