U četvrtak, 28. veljače 2019. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani VI. (soba 208), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Sjećanje i očekivanje. Teološka analiza radova teologinja u Hrvatskoj objavljenih od 1990. do 2015. godine pod vidom sjećanja i očekivanja mr. sc. Gordane Barudžije pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marija Pehar, predsjednica; doc. dr. sc. Tomislav Kovač, član i prof. dr. sc. Željko Tanjić, predloženi mentor-član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na III. redovitoj sjednici 21. prosinca 2018. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

PLAKAT