Javna obrana pisanoga doktorskoga rada lic. theol. Monike Prše

, ,

U četvrtak, 23. ožujka 2023. godine u 12:30 sati u dvorani 4 (P2, prizemlje) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Voćarska cesta 106, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Život po evanđelju na primjeru slabih i jakih u Pavlovoj poslanici Rimljanima, lic. theol. Monike Prše pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Taras Barščevski, predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrak, mentor-član te izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskoga rada imenovano je na V. redovitoj sjednici, održanoj dana 24. veljače 2023. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani doktorskoga rada