U ponedjeljak, 20. rujna 2021. godine, s početkom u 10.30 sati u dvorani V. (soba 209) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Bogoslužje Velikog petka Muke Gospodnje Josipa Filipovića, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ante Crnčević, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin, mentor-vanjski član i prof. dr. sc. Petar Bašić, član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na X. redovitoj sjednici, održanoj dana 9. srpnja 2021. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT