U utorak, 12. listopada 2021. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani I. (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Socijalno djelovanje Katoličke Crkve i Rumunjske Pravoslavne Crkve u Banatu (Rumunjska) na početku novog tisućljeća: percepcija i učinci Petra-Nikole Lauša, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Silvija Migles, predsjednica; prof. dr. sc. Stjepan Baloban, mentor-član i doc. dr. sc. Martina s. Ana Begić, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga licencijatskoga rada imenovano je na XI. redovitoj sjednici, održanoj dana 24. rujna 2021. godine, pod točkom V/6 Dnevnoga reda.

PLAKAT