U srijedu, 13. listopada 2021. godine, s početkom u 12.15 sati u dvorani I. (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Aktualne doktrinarne, zakonodavne i teološke pozicije u kršćanskim crkvama s obzirom na narav višekonfesionalne molitve lic. theol. Ivana Plešea pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Tomislav Kovač, predsjednik; prof. dr. sc. Juro Zečević-Božić, predloženi mentor-član te doc. dr. sc. Antun Japundžić, vanjski član.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na XI. redovitoj sjednici, održanoj dana 24. rujna 2021. godine, pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani