Dogovor za nastavu iz kolegija Glasovir sa Konstilijom Nikolić Markota, prof., održat će se u petak, 8. listopada 2021. u 14,00 sati.