Doc. dr. sc. Barišić obavještava studente da će se nastava iz seminara Trojstvena teologija sv. Augustina, sutra 12. listopada iznimno održati putem online platforme Microsoft Teams.