U petak, 24. studenoga 2017. godine s početkom u 9.00 sati u dvorani VI. (soba 208), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Poslanje u posvećenom životu. Razumijevanje i ostvarivanje poslanja kod redovnica u Hrvatskoj danas lic. theol. Jasne s. Kriste Mijatović pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, predsjednica; izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, predložena mentorica – član; prof. dr. sc. Josip Burušić, vanjski član

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na I. redovitoj sjednici 27. listopada 2017. godine pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Plakat