U ponedjeljak, 30. travnja 2018. godine s početkom u 10.15 sati u dvorani VI. (soba 208), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Glavne značajke ekumenizma Aleksandra Menja lic. theol. Bernarda Jurjevića pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Juro Zečević Božić, predloženi mentor-član; doc. dr. sc. Antun Japundžić, član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na V. redovitoj sjednici 22. veljače 2018. godine pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Plakat