U utorak, 31. siječnja 2017. godine s početkom u 14.00 sati u seminaru I (II. kat), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Augustinovo razumijevanje Boga u tzv. polupelagijanskoj raspravi i usporedba s naukom o Bogulic. theol. Darije s. Pie Herman pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Anto Barišić, predsjednik; doc. dr. sc. Drago Tukara, vanjski član; izv. prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, predloženi mentor – član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na III. redovitoj sjednici 16. prosinca 2016. godine pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

PLAKAT