U ponedjeljak, 12. prosinca 2016. godine s početkom u 12.15 sati u sobi 309 (III. kat), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Zadarski kaptol, njegova dobra i kaptolski dostojanstvenici u posljednjih sto godina vladavine Mletačke republike (1697.-1797.)lic. theol. Zdenka Dundovića pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Jadranka Neralić, vanjska članica-predložena mentorica; doc dr. sc. Franjo Velčić, član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na II. redovitoj sjednici 25. studenoga 2016. godine pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

Plakat