U prilogu se nalazi tablica s terminima sistematskih pregleda studenata 1. godine studija:

sistematski-2016-17