Jelica Marković na KBF-u obranila doktorski rad

, ,

 
Zagreb, (IKA) – Jelica Marković obranila je u utorak, 24. studenoga 2020., na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom „Ekumenska dimenzija u djelu Josipa Turčinovića“, koju je izradila pod mentorskim vodstvom prof. dr. sc. Jure Zečevića u specijalizaciji „Ekumenska teologija i dijalog religija, svjetonazora i kultura“ te je time stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, grana ekumenska teologija. Ispitno povjerenstvo, uz mentora prof. dr. sc. Juru Zečevića, sačinjavali su prof. dr. sc. Petar Bašić i doc. dr. sc. Antun Japundžić.

Budući da je Josip Turčinović široj crkvenoj i društvenoj javnosti poznat prvenstveno po svome djelovanju u „Kršćanskoj sadašnjosti“, disertacija je imala za cilj istražiti i osvijetliti i njegov teološko-znanstveni doprinos na ekumenskom području, osobito njegovo djelovanje na Katedri ekumenske teologije Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Disertacija prezentira i analizira Turčinovićev bogati ekumenski opus, te utemeljeno dokazuje da je Turčinovićevoj osobi kao i njegovom pisanom opusu i cjelokupnom djelovanju konstitutivna ekumenska dimenzija. Također očituje da se Turčinović neizbrisivo ugradio u hrvatsku ekumensko-teološku baštinu te da se za njega pouzdano može reći da je jedan od onih hrvatskih teologa koji je i u ekumensko-teološkom smislu nadilazio svoje vrijeme.

Pokazavši da se Turčinović u svemu nadahnjivao načelima ekumenizma i dijaloga Drugog vatikanskoga koncila, kao i velikom ljubavlju prema hrvatskoj crkvenoj, teološkoj i kulturnoj baštini, rad istovremeno predstavlja i doprinos boljem pa i pravednijem razumijevanju cjelokupnog Turčinovićevog djelovanja, u veoma zahtjevnim i složenim prilikama kako u Crkvi tako i u društvu. Disertacija pokazuje da Turčinovićeve ekumensko-dijaloške metode i pristupi mogu biti relevantni smjerokazi i u aktualnom 21. stoljeću, kada je osobito važna „osposobljenost“ kršćana za autentični evanđeoski (su)život u pluralnom svjetonazorskom okružju.

U disertaciji je korištena i dosad neobjavljivana građa u svezi Josipa Turčinovića, sačuvana u arhivu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja pridonosi osvjetljavanju i tog, dosad nedovoljno istraživanoga područja Turčinovićeva djelovanja.

Jelica Marković, rođena je 28. rujna 1966. godine u Bučju, u Republici Hrvatskoj. Osnovnu školu završila je u Pleternici, a gimnaziju u Požegi i Slavonskom Brodu. Na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu pohađala je Institut za crkvenu glazbu. U rodnoj župi, Bučju, obnašala je službu orguljašice i surađivala na brojnim područjima katehizacije i organiziranja liturgijskih slavlja, pomažući u kulturnoj i javnoj djelatnosti župne zajednice. Na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, završila je studij sestrinstva i danas u Dječjoj bolnici Srebrnjak obnaša službu glavne sestre Odjela za pulmologiju i alergologiju dojenčadi i male djece. Petogodišnji filozofsko-teološki studij završila je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2016./17., u svojstvu medicinska sestra – mentor, sudjeluje u vođenju kliničke prakse iz kolegija Zdravstvena njega djeteta na studiju sestrinstva Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodjeljuje joj 2019. status specijaliste pod nazivom medicinska sestra – medicinski tehničar specijalist u pedijatrijskoj djelatnosti. Od lipnja 2020. godine član je Povjerenstva za unutarnji nadzor Dječje bolnice Srebrnjak. Popis njezinih dosad objavljenih koautorskih i autorskih stručnih radova ima šesnaest bibliografskih jedinica, uglavnom s medicinskog područja, iz područja dječje alergologije i pulmologije.

 

 

Preuzeto s: https://ika.hkm.hr/novosti/jelica-markovic-nova-doktorica-ekumenske-teologije/