Licencijatski i doktorski studij teologije – Konzultacijski razgovori pred Povjerenstvom

, , ,

Konzultacijski razgovori pred Povjerenstvom s kandidatima koji su predali dokumentaciju za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u utorak, 21. rujna 2021. godine u 12. 00 sati u Dekanatu Fakulteta (soba 101, I. kat), Vlaška 38, Zagreb.