Dr. sc. LUCIJA BOLJAT, pristupnica natječaja Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz područja humanističkih znanosti i polja teologije na Katedri kanonskoga prava Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će nastupno predavanje dana 1. srpnja 2016. godine (petak) u vremenu od 8.15 do 9 sati u dvorani  V. Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Vlaška 38.