,

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu za akad. god. 2017./2018. 

Prijave na Natječaj traju od 28. veljače do 19. ožujka 2018. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.

 

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2018.

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2018

 

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-adresu: stipendije@unizg.hr ili na telefon 01/4564 217.