U utorak, 6. ožujka 2018. godine, s početkom u 13.00 sati u dvorani VI. (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga licencijatskoga rada Biskup Franjo Jožefić (1470./80. – 1559.) u društvenim i crkvenim previranjima svoga doba Mate Mikičića, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, predsjednik; prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, mentor-član; dr. sc. Ana Biočić, članica.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na II. redovitoj sjednici, održanoj dana 24. studenoga 2017. godine, pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT