U utorak, 6. ožujka 2018. godine s početkom u 12.00 sati u dvorani VI. (soba 208), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada 
Mijene u životu dominikanskih picokara na području današnje Splitske metropolije kroz povijest – primjer samostana sv. Martina u Splitu lic. theol. Ivana Armande pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Franjo Velčić, predsjednik ; prof. dr. sc. Mijo Korade, vanjski član; izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, predloženi mentor-član.

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na I. redovitoj sjednici 27. listopada 2017. godine pod točkom V/1 Dnevnoga reda.

PLAKAT