Nastava na daljinu (online) odvijat će se, zbog selidbe,

od 23. listopada do 10. studenoga 2023. godine.

Online nastava održavat će se putem Teams-a, ZOOM-a ili neke druge platforme koju predmetni nastavnik odabere.