Na Portalu elektroničkih izvora (http://baze.nsk.hr/prekid-pristupa-ebscohost-baze-podataka-2/) stoji obavijest da je isključen pristup na sljedeće baze podataka:

Academic Search Complete, Business Source Complete, CINAHL with Full Text, EconLit, Inspec, MasterFILE Premier, Regional Business News, SocINDEX with Full Text

Za humanističko područje najvažnije su:

Academic Search Complete – multidisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstom koja pokriva sva znanstvena područja. Sadrži gotovo 6.600 aktivnih znanstvenih i stručnih časopisa od kojih je gotovo 6.000 aktivnih znanstvenih časopisa koji provode recenzijski postupak, više od 4.000 recenziranih časopisa bez embarga te je gotovo 4.000 časopisa indeksirano u citatnim bazama Web of Science ili Scopus. Osim navedenog, uključuje i više od 67.000 video materijala novinske agencije Associated Press sa snimkama koje potječu od 1930. godine.

MasterFile Premier – multidisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstom koja obrađuje gotovo sva opća područja poput obrazovanja, zdravstva, ekonomije i poslovanja te razna multidisciplinarna znanstvena područja. Sadrži više od 1.600 znanstvenih i stručnih časopisa, gotovo 450 priručnika, više od 73.000 primarnih izvora te više od 1.5 milijuna fotografija, zemljovida i zastava.

U tijeku su pregovori za pretplatu baza podataka za 2019. godinu, vjerojatno će ove dvije baze biti nadomještene kroz pretplatu nekih drugih baza podataka.