Doc. dr. sc. Lucija Boljat će sve ispite koji su predviđeni za 11. veljače 2019. održati 13. veljače 2019.