Sljedeći tjedan, od 5. do 10. prosinca 2016. održava se drugi tjedan nastave izvanrednog stručnog studija Teologije. S obzirom da se za nastavu navedenog studija koristi dvorana VI. kako je i prethodnih godina bila praksa, nastava koja se redovito odvija u dvorani VI. izmjestit će se u sobu 309. na III. katu.

Iznimno, nastava iz određenih kolegija izmjestit će se prema sljedećem rasporedu:

– nastava iz kolegija Biblijska teologija (2. god. ITK), Dijalog sa suvremenim svijetom (2. god. ITK) te Dijaloški temelji suvremenog društva (seminar 2. god. ITK) premješta se iz dv. VI u dv. III
– nastava izbornog kolegija Hermeneutika Starog zavjeta u Novom zavjetu premješta se iz dv. VI u sem. II
– nastava iz kolegija Problemi prevođenja hebrejskih tekstova premješta se iz sem. II u sobu 309 na III. katu.

Termini predavanja za sve kolegije ostaju isti, tj. mijenja se samo lokacija predavanja.