U ponedjeljak, 22. svibnja 2023. godine, s početkom u 13.15 sati u dvorani VIII. (D5) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Doprinos Katoličkoga vjeronauka promicanju religijske dimenzije interkulturalnog odgoja i obrazovanja unutar gimnazijskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj lic. theol. Tomislava Šegine pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, predsjednica; prof. dr. sc. Ružica Razum, predloženi mentor-članica te prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, vanjska članica.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na VII. redovitoj sjednici, održanoj dana 28. travnja 2023. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani