U četvrtak, 18. veljače 2021. godine, s početkom u 10.00 sati u dvorani II. (soba 202) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Pastoralno djelovanje sa psihički oboljelim odraslim osobama. Stanje i perspektive lic. theol. s. Janjke Mazić pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, predloženi mentor – član i doc. dr. sc. Stanislav Šota, vanjski član.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na IV. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. siječnja 2021. godine, pod točkom V/2 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani