U četvrtak, 14. listopada 2021., doc. dr. sc. Daniel Patafta neće održati izborni kolegij Vjerski ratovi i ustanci u Europi od srednjeg vijeka do 20. stoljeća.

Nadoknada će biti održana prema dogovoru sa studentima