U četvrtak, 14. listopada 2021., doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar neće održati obvezno-izborni kolegij Kršćanska eshatologija – noviji naglasci u teološkom razumijevanju i religijskopedagoško posredovanje.

Obvezno-izborni kolegij će se održati 21. listopada 2021. prema rasporedu.

Nadoknada će biti održana prema dogovoru sa studentima.