21. svibnja 2019. godine u organizaciji Studentskog zbora KBF-a Sveučilišta u Zagrebu održana je tribina pod nazivom “Tradizmatik”. Gostujući predavač je bio naš zagrebački studentski kapelan don Damir Stojić. Na tribini se govorilo o važnosti karizme u Crkvi te o “karizmatskoj obnovi” danas. Kao zaključak ove tribine možemo navesti tekst iz “Apostolicam Actuositatem” koji pod brojem 7 ističe: „Svim je kršćanima časno bre

me da porade kako bi božansku poruku spasa spoznali i primili svi ljudi posvuda na zemlji. Za vršenje tog apostolata Duh Sveti, koji pomoću službi i sakramenata izvodi posvećenje naroda Božjega, daje vjernicima još i posebne darove (usp. 1 Kor 12, 7) »razdjeljujući svakome kako hoće« (1 Kor 12, 11) da »svaki milošću kakvu je primio služeći jedan drugoga« bude i sam »kao dobar upravitelj mnogovrsne Božje milosti« (1 Pt 4, 10) da bi se čitavo tijelo izgradilo u ljubavi (usp. Ef 4, 16). Iz primitka tih karizmi, makar i skromnijih, svakom se vjerniku rađa pravo i dužnost da se njima koristi, u Crkvi i u svijetu

, na dobro ljudi i izgradnje Crkve, u slobodi Duha Svetoga, koji »puše gdje god hoće« (Iv 3, 8), i ujedno u zajedništvu s braćom u Kristu, a ponajviše sa svojim pastirima, koji imaju prosuditi o njihovoj nepatvorenosti i ispravnom korištenju, no ne da gase Duha, već da sve provjere, i što je dobro zadrže (usp. 1 Sol 5, 12j 19, 21).“