Odjel za teologiju i Nacionalna organizacija poslijediplomskih studenata organiziraju desetu jubilarnu konferenciju: 10th Jubilee Conference of Junior Theologians and Doctoral students.

10th Jubilee Conference of Junior Theologians and Doctoral students_eng

10th Jubilee Conference of Junior Theologians and Doctoral students_de