Sveučilište u Zagrebu bit će domaćin ovogodišnje ljetne škole Podunavske rektorske konferencije (16th DRC Summer School on Regional Cooperation).

Škola će se održati od 30. lipnja do 7. srpnja 2019.

Tema ovogodišnje škole je „Falling walls – moving borders – common house Europe?“. Više informacija dostupno je na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/ljetna-skola-podunavske-rektorske-konferencije-16th-drc-summer-school-on-regional-co-operation/.

Iznos kotizacije za studente Sveučilišta u Zagrebu je 50 eura (za ostale 200 eura, kao objavljeno na službenim stranicama ljetne škole).

Rok za prijavu je 31. svibanj 2019.