Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

i

Kršćanska sadašnjost 

pozivaju Vas na predstavljanje knjiga

Hrvatski vremepolov

Teološko-etička promišljanja o hrvatskoj zbilji

i

Sve provjeravajte: dobro zadržite! (1Sol 5, 21)

Kršćanska etika u dijalogu sa suvremenim svijetom

Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Josipa Grbca u povodu 65. godine života

u srijedu, 1. veljače 2023. godine u 18 sati u dvorani Vijenac, Kaptol 29a, Zagreb