Predstavljanje knjige/zbornika radova “Život i djelo kardinala Franje Kuharića”, održat će se u ponedjeljak 17. lipnja 2024. godine u 19 sati

u dvorani „Vijenac“, Kaptol 29a, Zagreb.

Kardinal Kuharić – Život i djelo_Predstavljanje knjige