Od 6. do 11. studenoga 2017. održava se prvi tjedan nastave izvanrednog stručnog studija Teologije.

S obzirom da se za nastavu navedenog studija koristi dvorana VI, kako je i prethodnih godina bila praksa,
nastava koja se redovito odvija u dvorani VI bit će u sobi 309 na III. katu.