Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (KBF) Sveučilišta u Zagrebu 27. listopada 2017. godine potvrdilo je Izvješće povjerenstva za konzultacijske razgovore s pristupnicima za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2017./2018. prema kojem su pravo upisa stekli:

  1. Mate BAŠIĆ
  2. Marija JURIŠIĆ (pripremna godina)
  3. s. Ida MALNAR
  4. Luka PRANJIĆ
  5. Ivan TOMIĆ
  6. Ivica ZLODI

 

Pravo uvjetnog upisan na Licencijatski i doktorski studij teologije KBF-a Sveučilišta u Zagrebu stekli su:

  1. Davor BEREZOVSKI
  2. Josip VRSALJKO

Uvjetno upisani kandidati moraju najkasnije do početka ljetnog semestra akad. god. 2017./2018. u Referadu poslijediplomskog studija dostaviti Rješenje o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. U protivnom neće ostvariti pravo upisa na studij.