Dr. sc. Joško Ćaleta će izborni predmet Interpretacija glagoljaškog crkvenog pučkog pjevanja u ljetnom semestru ove akademske godine održavati u seminaru III na trećem katu u vrijeme predviđeno rasporedom.