Slađana Ivančić na KBF-u obranila doktorski rad

, ,

Članica Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga s. Marija Karla, Slađana Ivančić, obranila je doktorski rad pod naslovom Hrvatska zajednica Bračnih susreta u svjetlu postkoncilske teologije o braku i obitelji u petak 20. studenoga na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorski rad u fokusu znanstvenog istraživanja ima pokret Bračnih susreta, osobito njegovu metodologiju rada s naglaskom na Hrvatsku zajednicu Bračnih susreta i njeno djelovanje. Doktorski rad se bavi do sada neistraženom temom na polju obiteljskog pastorala.

Prvo poglavlje uz povijesni prikaz nastanka novoga pokreta u Katoličkoj Crkvi u Španjolskoj, Encuentro Conyugal (Bračni susreti) pruža uvid u jedan širi okvir u kojem se mogu promatrati pastoralna gibanja u Europi vezana uz brak i obitelj prije Drugoga vatikanskoga koncila. Temeljna je polazišna točka potreba za novom vrstom pastorala koji je bio iniciran od vjernika laika, a u svrhu bračne duhovnosti koja je usmjerena na obnovu Crkve i svijeta.

Drugo poglavlje prikazuje pretkoncilsko teološko-pastoralno ozračje koje se iščitava iz crkvenih dokumenata kojima se je utvrđivao nauk Crkve o sakramentu ženidbe te u svjetlu koncilskih i postkoncilskih dokumenata, kao i dokumenata Hrvatske biskupske konferencije stavlja naglaske i sintetizira nauk Crkve o braku i obitelji.

Treće poglavlje prikazuje strukturu Pokreta i metode kojima Bračni susreti ostvaruju viziju, poslanje i karizmu zajednice te promiču duhovnost, evangelizaciju, odnos, dijalog, zajednicu, međusobnu povezanost sakramenta ženidbe i sv. reda, te ekumenizam. Temeljno polazište za kritičko teološko-znanstveno propitkivanje metodologije Bračnih susreta u svjetlu postkoncilskoga učenja o braku i obitelji su dokumenti Bračnih susreta.

Četvrto, posljednje poglavlje temelji se na teorijskom i svojevrsnom empirijskom dijelu u kojem se donose statistički podaci Hrvatske zajednice Bračnih susreta,  kao i rezultati anketnog upitnika. Prvi dio obuhvaća početke razvoja obiteljskoga pastorala u Republici Hrvatskoj tijekom šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća, te ponovni procvat Bračnih susreta u Europi u čiji kontekst spada i povijest Hrvatske zajednice Bračnih susreta. Detaljno je prikazana struktura Hrvatske zajednice Bračnih susreta,  osobito aktivnosti koje Zajednica nudi bračnim parovima poslije Bračnog vikenda. U drugome se dijelu ovoga poglavlja na temelju arhivskih podataka  Hrvatske zajednice Bračnih susreta, donose kvantitativni statistički podaci koji se odnose na sudjelovanje bračnih parova, svećenika i redovnica u vikend programima Bračnih susreta.

U zaključku je istaknuto kako su potvrđene postavljene hipoteze, a rezultati znanstvenog istraživanja pridonose boljem poznavanju poslanja Zajednice Bračnih susreta kao jednom od čimbenika pastorala braka i obitelji u Hrvatskoj, kao i njezin aktivni angažman u očuvanju i promicanju vrednota kršćanskog braka.

U Povjerenstvu za obranu doktorskoga rada bili su prof. dr. sc. Josip Šimunović – predsjednik, izv. prof. dr sc. Nikola Vranješ – mentor-član te doc. dr.sc. Stanislav Šota – vanjski član. Zbog epidemiološke situacije svečanost javne obrane doktorskog rada odvijala se uz manji broj sudionika.

Slađana Ivančić, s. Marija Karla je rođena 29. rujna 1975. godine u Varaždinu. Osnovnu je školu pohađala i završila u Ludbregu. Srednju školu je završila 1994. godine u Varaždinu. Radni odnos započinje 1994. godine koji traje do 2000. godine kada ulazi u samostan Sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga u Zagrebu. Prve redovničke zavjete polaže 2003. godine kada i upisuje Filozofsko-teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu diplomirala 2008. godine kada polaže i vječne zavjete. Od 2008. radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj i srednjoj školi te župnome pastoralu djece i obitelji. U mjestima svoje službe (Zagrebačka, Sisačka i Varaždinska biskupija) uključena je u pastoral za duhovna zvanja Provincije Bezgrješnoga začeće BDM – Zagreb. Poslijediplomski sveučilišni studij licencijata i doktorata upisala je 2011. godine na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Licencijatski rad na temu Obitelj kao kućna Crkva u demokratskoj Hrvatskoj izradila je pod mentorstvom prof. dr. sc. Josipa Balobana i obranila 2017. godine. Sudjeluje u Hrvatskoj zajednici Bračnih susreta od 2015. godine. U radu u župnome pastoralu, uz župnu katehezu, organizira duhovne obnove za roditelje, djecu i mlade. Trenutno radi kao vjeroučiteljica u osnovnoj školi u Ludbregu i u župnome pastoralu.

 

 

Preuzeto s:

https://ika.hkm.hr/novosti/clanica-druzbe-sestara-milosrdnica-sv-vinka-paulskoga-marija-karla-ivancic-obranila-je-doktorski-rad/

http://www.redovnistvo.hr/vijesti-hkvrpp/novosti/clanica-druzbe-sestara-milosrdnica-sv.-vinka-paulskoga-marija-karla-ivancic

https://www.milosrdnice-zagreb.hr/novosti/s-marija-karla-ivancic-clanica-druzbe-sestara-milosrdnica-sv-vinka-paulskoga-obranila-je-doktorski-rad/