Partnersko Sveučilište u Cincinnnatiju objavilo je poziv za sudjelovanje na 2. virtualnoj mini-konferenciji, ovoga puta na temu „Responding to the Global Pandemic with Research“.

 

Mini-konferencija će se održati 11. ožujka 2021.

Prijaviti se mogu izlaganja iz svih područja u trajanju do 15 minuta.

Prijave su moguće do 15. siječnja 2021. na bit.ly/UCVirtualMini2.

 

Dodatne informacije dostupne su na international.partnerships@uc.edu i na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/suradnja-sa-sveucilistem-u-cincinnatiju-poziv-za-sudjelovanje-u-2-virtualnoj-mini-konferenciji/.

Privitak