Drugi krug natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./2021. i dalje je otvoren.

Prijave slobodno i dalje šaljete na e-mail adresu: natjecaj.placement@unizg.hr.

Prvi parcijalni rezultati natječaja, za prijave pristigle tijekom studenoga 2020., bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.