Tjedan Centra za e-učenje bit će održan online od 21. do 25. rujna 2020.

Online prijave i sve informacije o Tjednu Centra za e-učenje možete pronaći na web stranici:  https://www.srce.unizg.hr/ceu/tjedan-ceu-2020