Konzultacijski razgovori pred Povjerenstvom s kandidatima koji su predali dokumentaciju za upis na Licencijatski i doktorski studij teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se u četvrtak, 24. rujna 2020. godine u 11,00 sati u Dekanatu Fakulteta (soba 101, I. kat), Vlaška 38, Zagreb.