U srijedu, 29. siječnja 2020. godine, s početkom u 12.30 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskoga rada Povijest samostana dominikanskih picokara sv. Martina u Splitu lic. theol. Ivana Armande pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Franjo Velčić, predsjednik; prof. dr. sc. Mijo Korade, vanjski član i izv. prof. dr. sc. Slavko Slišković, mentor – član.  

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na II. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. studenoga 2019. godine. 

Obavijest o obrani doktorata