U petak, 24. siječnja 2020. godine, s početkom u 12.00 sati u seminaru I (soba 206) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Teološko-pastoralne perspektive internetskog portala Bitno.net. Analiza sadržaja o papi Franji  lic. theol. Nenada Palca pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Blaženka s. Valentina Mandarić, predsjednica; prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, predložena mentorica – vanjska članica i prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, članica.

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na II. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. studenoga 2019. godine, pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

Obavijest o obrani