CEEPUS – „Short summer school (October 21st-23rd, 2021), Olomouc (CZ)“ – „Morality, Brain and Beyond“

, , , ,

Tema: Neuroscience and ethics

Mjesto: Olomouc (Češka)

Dolazak: 20. listopada 2021.

Odlazak: 24. listopada 2021.

 

Program

21. – 22. listopada 2021. – sudjelovanje na International Teaching Week
na teološkom fakultetu

22. – 23. listopada 2021. – BCE Conference

 

Školarina, hrana i smještaj
CZK 5.000,- (EUR 195)
Obroci (hrana) nisu osigurani, osim konferencijskih ručkova.
Sudionicima se za smještaj preporučaju sveučilišni domovi, čije će se korištenje naplaćivati (cca. CZK 400,- po noćenju). 

 

Zainteresirani neka se jave u Ured za međunarodnu suradnju:
osobno (II. kat, soba 204),
e-mailom (medjunarodna.suradnja@kbf.unizg.hr)
ili
telefonski (+385 1 48 90 410),
najkasnije do 10. lipnja 2021. godine.