U srijedu, 28. travnja 2021. godine u 12.15 sati u dvorani I. (014),

Hrvoje Nikolić, mag. theol. i Erasmus koordinator Sveučilišta u Zagrebu za dolazne studente na razmjeni,
predstavit će Erasmus program studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskog studija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta.

Plakat