U petak, 20. studenoga 2020. godine, s početkom u 14.00 sati u seminaru II. (soba 207) na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Hrvatska zajednica bračnih susreta u svjetlu postkoncilske teologije o braku i obitelji lic. theol. Slađane s. M. Karle Ivančić pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Josip Šimunović, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ, mentor-član te doc. dr. sc. Stanislav Šota, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. listopada 2020. godine, pod točkom V/3 Dnevnoga reda.

 

Obavijest o obrani doktorata