U petak, 20. studenoga 2020. godine, s početkom u 12.00 sati u dvorani VI. (soba 208) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Duhovno vodstvo i duhovnik pred izazovima očinske krize i svećeničkoga identiteta lic. theol. fra Serđe Ćavara pred Povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, predsjednik; prof. dr. sc. Mladen Parlov, predloženi mentor-vanjski član i doc. dr. sc. Mislav Kutleša, član.

 

Povjerenstvo za ocjenu teme i predlaganje mentora imenovano je na I. redovitoj sjednici, održanoj dana 30. listopada 2020. godine, pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

 

Obavijest o obrani