U ponedjeljak 6. studenoga 2017. godine s početkom u 12.15 sati u dvorani I (soba 014) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se javna obrana pisanoga doktorskog rada Vrednota redovničkoga zajedništva u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim redovničkim zajednicama od Drugoga vatikanskoga sabora do 2016. lic. theol. Mirjane Juranović pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Tonči Matulić, predsjednik; prof. dr. sc. Josip Baloban, mentor-član; prof. dr. sc. Gordan Črpić, vanjski član.

Povjerenstvo za obranu pisanoga doktorskog rada imenovano je na X. redovitoj sjednici, održanoj dana 29. rujna 2017. godine, pod točkom V/1 Dnevnog reda.

Plakat