U ponedjeljak, 6. studenoga 2017. godine s početkom u 10.30 sati u seminaru I. (soba 206), održat će se javna obrana teme doktorskoga rada Liturgijsko razumijevanje domovine i zadaće svjetovnih vladara. Nadahnuća iz liturgije euhologije i obrednosti Krešimira Žižeka, dipl. teol. pred Povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Petar Bašić, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin, vanjski član; izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević, predloženi mentor-član

Fakultetsko vijeće Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imenovalo je Povjerenstvo za ocjenu teme doktorskoga rada na X. redovitoj sjednici 7. srpnja 2017. godine pod točkom V/4 Dnevnoga reda.

PLAKAT